Regulamin

  1. Warunkiem uczestnictwa w kursach i konsultacjach online jest akceptacja regulaminu.

  2. W kursach i konsultacjach online przez Captain Salas mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. Captain Sala nie odpowiada za kontuzje uczestników.

  3. W kursach i konsultacjach online  mogą uczestniczyć jedynie osoby, które wykupiły kurs lub szkolenie

  4. Płatności przyjmowane są poprzez wykupienie produktu na platformie captainsalsa.eu. Dostępne płatności to PLN, EURO, USD
  5. Captain Salsa nie zwraca wpłat w razie rezygnacji studenta z kursu lub konsultacji online

  6. Captain Salsa  zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób w przypadku konsultacji grupowych. W takim przypadku cała wpłacona kwota podlega zwrotowi.

  7. Każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku do celów marketingowych Captain Salsa

  8. Uczestnik zajęć ma prawo wejścia na konsultacje grupowe czy indywidualne tylko w stanie trzeźwym.

  9. Zarówno do instruktora, jak i do innych uczestników zajęć online należy zwracać się z szacunkiem.

  10. W przypadku niestosowania się do regulaminu uczestnik może zostać wyproszony ze szkolenia.